Nevelő-oktató munkánkról

 

Iskolánkban a 2021/2022. tanévben 8 évfolyamon egy-egy osztályban 151 diák tanul. A tanórák biztosítása mellett változatos egyéb foglalkozásokat kínálunk tanulóinknak. 

Napközi 1-5. évfolyam számára

Tanulószoba 6-8. évfolyamnak

Korrepetálások: magyar nyelv és irodalom, matematika, kémia és angol tantárgyakból

Szakkörök: német, informatika, kiskertész, kalandozó szakkör

Művészeti foglalkozások: néptánc, tűzzománc szakkör

Tehetséggondozó foglalkozások: középiskolai előkészítő, matematikai, szövegértés, idegen nyelvi és természettudományi kompetenciafejlesztő foglalkozás, 

Fejlesztő foglalkozások, rehabilitáció a tanulókról készült szakértői véleményben meghatározottak szerint

Sport foglalkozások: tömegsport, labdarúgás, sportkör

Iskolapszichológusi ellátás, foglalkozás: egyéni pszichés megsegítés, csoportos mérések (pl. szociometria, tanulási stílus vizsgálata, vizsga helyzetre adott reakciók, stb.)

 

A tanítási nap ütemezése igazodik a buszok érkezéséhez: minden reggel 7.30-kor kezdődnek az órák.

 

Reggeli ügyelet 7.00 - 7.30.

Délutáni ügyelet: 15.00 - 16.00.

Szabadidős programjaink a tanév során:

 

Nevelő-oktató munkánkról

Webdesign